Učenci

Na matični osnovni šoli je v 22-ih oddelkih 477 (od 1. do 9. razreda) učencev.