Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2022/2023 je  načrtovan 1. skupni roditeljski sestanek za vse starše učencev matične šole in podružnične šole Šentilj. Sestanki bodi izvedeni v oddelkih ob varnostnih ukrepih. Predavanje za starše zaradi nastale zdravstvene situacije letošnje leto ni načrtovano. 

RAZREDTEMAMATIČNA ŠOLAPODRUŽNICA
1.Uvodni: sprejem prvošolcev1.9.20231.9.2023
 Predstavitev dela v 1. razredu  – ALI BO RES DRUGAČE?5.9.20235.9.2023
 Mamici za praznik   21.3.2024
 Analiza dela v šolskem letu in zaključna prireditev junij 2024junij 2024
2.Predstavitev dela v 2. razredu  5.9.20235.9.2023
 Mamici za praznik POŠ Šentilj  21.3.2024
 Zaključna prireditev z analizo dela junij 2024junij 2024
3.Predstavitev dela v 3. razredu  5.9.20235.9.2023
Mamici za praznik21.3.2024
 Zaključna prireditev z analizo dela junij 2024junij 2024
4.Uvodni roditeljski sestanek september 2023september 2023
 Šola v naravi Trije Kralji maj 2024maj 2024
 Mamici za praznik POŠ Šentilj  21.3.2024
5.Uvodni roditeljski sestanek 5.9.20235.9.2023
 Naučimo Velenje smučati januar 2024januar 2024
 Plavalna šola v naravi, kolesarski izpit maj 2024maj 2024
6.Uvodni roditeljski sestanek 7.9.2023 
 Zimska šola v naravi november 2023 
 Zaključna ekskurzija, uspeh, priprave na 7. r.  maj 2024 
7.Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 7.9.2023 
 Šola v naravi april 2024 
 Zaključna ekskurzija, analiza dela v 7. razredu maj 2024 
8.Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 7.9.2023 
 Šola v naravi  april 2024 
 zaključna ekskurzija, analiza dela v 8. razredu, priprava na 9. razred maj 2024 
9.Predstavitev dela v šolskem letu 2022/2023 september 2023 
 Na poti v srednješolsko izobraževanjejanuar 2024 
 Še zadnje dejavnosti na naši šoliapril ali maj 2023